سفر اخرت (3)

پس ای برادر و ای خواهر به این تصویر با دقت نگاه کن ببین روح از بدن نازنینش جدا شده و بدنی بی روح روی تخت غسال خانه قرار داده شده است . آیا هیچ گاه خواسته ایم بیاندیشیم که نوبت من و شما هم دیر یا زود فرا خواهد رسید و به قول معروف : مرگ شتری است که در همه خانه ای می خوابد . آیا نمی خواهیم تصور کنیم که این ، جنازه من یا شماست و به زودی در زیر خروار ها خاک مدفون خواهد شد، آیا هیچ گاه تصور نموده ایم که پس از چند سال، هیچ اثری از ما در این جهان فانی، بر جای نخواهد ماند! و آن چه که از مال و ثروت و ریاست و پست و مقام داشتیم، به حال ما اثری نخواهد بخشید! چنان چه بخواهیم با صداقت و راستی پاسخ دهیم، باید به همه این پرسش ها، به صورت منفی پاسخ دهیم، زیرا واقعا همه ما غافلیم و شنیدن واژه مرگ و دیدن جنازه و تصویر آن، برای ما چندش آور است! نمی دانم چرا؟ پس  بیایید به خود آییم و خلاء های درونی خویش را پر کنیم و در یک کلام با خدای خود آشتی نماییم. 

غسل این جنازه اکنون سه نوبت به ترتیب با آب مخلوط با سدر و کافور و آب خالص ،  پایان یافته و در کفن پیچیده شده است  و پس از لحظاتی دیگر بر روی تابوت به سمت گورستان حمل خواهد شد و به منزلی نو قدم خواهد گذاشت ،  قبر منزلی تنگ و تاریک است و رختخواب و روانداز و متکای آن جز از خاک نخواهد بود ، در این منزل همدمی از جنس بشر وجود ندارد و همدم ما کارهای نیک و بد ما خواهد بود . این منزل نخست، پس از مرگ است و باید سالیان دراز و تا دمیدن در صور اسرافیل که شاید صدها و هزاران و بلکه میلیون ها سال در انتظار آن باشیم در همین منزل تاریک بمانیم تا این که روز قیامت بر پاشده و ما را برای حساب کرده هایمان به محشر آورند . بدن ما در این روزگار طولانی دست خوش تجزیه و تحلیل خواهد گردید و اندک اندک متلاشی خواهد شد و پس از مدت کوتاهی از این بدن لطیف و نازنین ، جز چند قطعه استخوان اثری نخواهد ماند و همین استخوان ها نیز در بلند مدت به خاک تبدیل خواهد شد . این سرنوشت من و شما خواهد بود !

به این گور نگاه کنید ! اکنون در انتظار میهمان و مالک خود است تا او را در بغل بگیرد ، ببین این صاحب خانه ، چه با خود می برد ؟ از این جهان مادی سه تکه پارچه سفید دوخته نشده و ساده به نام لنگ و ییراهن و سرتاسری  بر تن دارد و هیچیک از دارایی ها و بستگان و دوستان ، او را در لحظات ورودش به منزل نو همراهی نمی کنند . و همراهی آن ها نیز سودی به حال او نخواهد داشت . آیا من و تو هیچ گاه به این سرنوشت اندیشیده ایم ؟  

    

 

                                                            

 

    پس باید این حقیقت را با عمق جان درک کنیم که این ذنیا چون برق می گذرد و فرصت های طلایی همانند ابر بهاری می رود و ما به لقمه نانی سیریم و به شربت آبی سیراب و این دنیای پر زرق و برق که مال و مقامش چشمان ما را به خود خیره کرده و ما را به سمت خود کشانده ، جز خواب و خیال چیز دیگری نیست و چنان چه گذشته عمر خود را تصور کنیم به نظر یک خواب و رؤیای طولانی بوده است که از آغاز شب تا دمیدن صبح دیده ایم ، پس فرض کنید که همه مال و مقام و جاذبه های مادی را در اختیار داشتید و خوراکی ها و نوشیدنی های مختلف را تجربه کردید و در کاخ های سرسبز و خرم و در کنار زنان و خدم و حشم آسودید ، اما اکنون با آن تهیدستی که به نان شب نیازمند بود و به نان جو خشکیده ای به سر برد چه تفاوتی دارید ؟

منبع شیعه نت

/ 0 نظر / 4 بازدید