نکته ای مطابق علم فیزیک در قران

بسیار عجیب است که مسلمانان از معادله ی دیگری استفاده می کنند تا اینمطلب را آشکار نمایند که فرشتگان به سرعت نور شتاب می گیرند.

قرآن آنرا دریک آیه بیان می کند که ظاهرا زمان برای فرشتگان با سرعت ثابت از برای انسانها کمترمی گذرد.

که این مطلب با نسبیت خاص اینشتین صدق می کند که در آن نیز درسرعتهای بالا زمان برای اشیایی با آن سرعت آرام تر می گذرد.

مسلمانان ازنسبیت خاص اینشتین و این آیه استفاده کرده اند تا از این مطلب که فرشتگان در حقیقتبه سرعت نور شتاب می گیرند حمایت کنند.


آیه 3 و 4 سورهمعارج(در اصل آیه 4)


مِنَ اللَهِ ذِی‌ الْمَعَارِجِ * تَعْرُجُالْمَلَائِکَةُ وَ الروحُ إِلَیْهِ فِی‌ یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ و خَمْسِینَأَلْفَ سَنَةٍ. (معارج/3و4)

«
از خداوندی‌ که‌ دارای‌ درجات‌ و نردبان‌ها ومراتب‌ است‌؛ ملائکه‌ و روح‌ بسوی‌ چنین‌ خدائی‌ عروج‌ می‌کنند و بالا میروند، درروزی‌ که‌ مقدار آن‌ پنجاه‌ هزار سال‌ است‌


در اینجافرشتگان یک روز را معادل پنجاه هزار سال برای انسان گذر می کنند. (زمان در مقابلزمان و نه زمان در مقابل فاصله مانند آیه ی قمری قبل


اگرچه طبق نظریهی نسبیت خاص اینشتین و بوسیله ی این تغییرات زمان (تاخیرات زمانی) بدست آمده بهعنوان یک ادعا از مسلمین (که واقعا آن فرشتگان به سرعت نور شتاب می گیرند) را میتوانیم تصدیق یا انکار کنیم.

آلبرت اینشتین یک مسلمان نبود اما یهودی ای بود کهنظریه ی معروف نسبیت خاص را ارائه داد


هرچه سرعت بیشتر بشود زمان آرام ترمی گذرد.

در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است:

v=c (1-∆t0 ^2/∆t^2) ^0.5


جاییکه ∆t0 زمانیمی باشد که برای متحرک بوسیله ی متحرک معادل است.

∆t
زمانی است که برایمتحرک معادل گذر ایستگاهی است.

V
سرعتی است که به شاهد ایستگاهی نسبت دادهمی شود.

∆t0
زمانی است که برای فرشتگان می گذرد. (یک رو∆t (ززمانیاست که معادل زمان برای انسانها است. (پنجاه هزار سال قمری در دوازده ماه قمری برسال قمری در 27.321661 روز بر ماه قمری).

و V سرعت فرشتگان در این مورداست. (که ما قصد داریم آنرا حساب و با سرعت شناخته شده ی نور مقایسه کنیم). سرعتنور در خلا 299792.458 کیلومتر بر ثانیه است.


حال بهتر است اظهاراتمسلمین را در معادله جایگزین کنیم و ببینیم که فرشتگان مسلمین واقعا به سرعت نورشتاب می گیرند یا نه؟

ارقام را از آیه در این معادله جایگزین میکنیم:

v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5

v = c * 0.99999999999999981

v = 299792.4579999994 km / s


این اتساع زمانی (تغییرات زمانی) نشان می دهد که فرشتگان در بیرون از میادین گرانشی به سرعت نور شتاب می گیرند. (کمی کمتر از سرعت نور زیرا جرم دارند).

این نمی تواند یک تصادف باشد زیرا سرعت حساب شده دقیقا یکسان با آیه ی قمری قبلی همچنین در بیرون از یک میدان گرانشی است.

مسلمانان همواره می پرسند که چگونه یک مرد درس نخوانده 1400 سال پیش توانسته اتساع زمانی و هسته نسبیت را بدست آورد!

پس قرآن کلامی برتر از کلام انسان است.

منبع http://ph-gpnu.blogfa.com

/ 2 نظر / 4 بازدید
گروه اکسیر

سلام دین جاویدان . سال نو را به شما و تمام بازدیدکنندگان وبلاگتان تبریگ میگوییم و برای شما و انها ارزوی موفقیت داریم. وبلاگ جالب و پرمحتواییی دارید . تبریک میگم . خوشحال میشیم از وبسایت ما هم دیدن کنید. ما در وبسایت خود با برنامه های نظیر اسپمر رایگان رومها ، اموزش تخصصی هک ایدی و سایت ، سورسهای کمیاب و درخواستی شما ، مقالات جالب و ... منتظر شما هستیم. موفق باشید.

ستار

عشق فقط خدا وائمه