امنیت جهانی در عصر ظهور 2

اعلام کرده اند که سنن وعده شده الهی، در عصر طلایی ظهور آخرین خلیفه خداوند، حضرت مهدی (عج )،محقق خواهدشد، و در عصر ظهور آن یگانه دوران، با جنبش عظیم علمی و فکری، جهل و نادانی، محو خواهد شد و با نزول برکات آسمانی و جوشش معادن و ذخایر زمینی، و جهش فوق العاده‏ی اقتصادی و صنعتی، فقر، فلاکت و تهیدستی از بین خواهد رفت وبا نابودی جهل و نادانی، فقر و تنگدستی، تحوّل عظیم اخلاقی و انسانی به وجود خواهدآمد، وبا استقرار عدالت، برادری و برابری، ظلم، تبعیض و بی‏عدالتی ریشه کن، شده و فاصله های طبقاتی، محو و نابود خواهد شد... و در نتیجه گمشده همیشگی بشر، یعنی امنیت جهانی، به دست آمده و انسان‏های مؤمن و متقی، بدون دلهره، نگرانی و اضطراب، در محیط کاملاً آزاد و فضای سالم انسانی، راه سعادت و خوشبختی و رسیدن به کمال مطلق را طیّ خواهند کرد.

از روایات استفاده می‏شود هر مجرم و گناهکاری که درخور کیفر باشد، امام مهدی(ع) براساس علم امامت خود، عمل کرده و حرمت شکنان قوانین الهی و اجتماعی را به جزای اعمال ننگین‏شان خواهند رساند، و منتظر گواهی گواهان و اقامه دلایل و مدارک از سوی مدعی نخواهد ماند و به سوگندهای دروغین، از سوی طرفین دعوا، توجه نخواهد کرد، و آنچه حق و عدالت است، آن را ملاک قرار داده و براساس آن، حکم و داوری نموده و با اجرای دقیق احکام الهی، آزادی و امنیت به معنای واقعی کلمه را به جامعه جهانی عرضه خواهد کرد، امنیت که در آن، جان، مال، ناموس، حیثیت و آبروی افراد، حفظ خواهد شد، و انسانها، دیگر از ناحیه‏ی تضییع حقوق‏شان، دلهره، اضطراب و نگرانی نخواهند داشت.

امنیت در عصر ظهور:
با رعایت اصول و راهکارهایی که به صورت اجمالی، بیان شد، امنیت کامل فردی، اجتماعی و بین المللی در عصر ظهور حضرت حجت(عج) محقق خواهد شد، امنیتی که بشر در طول تاریخ، مثل و مانند آن را ندیده است، در نتیجه شهر امن و سلامتی که خدای متعال، مژده و نوید آن را به مؤمنان و مستضعفان داده است، تحقق عینی پیدا خواهدکرد، و همه انسانها، با آزادی و آگاهی کامل و آرامش درونی و بیرونی، راه توحید و تقوا را، در پیش گرفته و از شرارت و ناامنی، و اضطراب و نگرانی، نجات پیدا خواهندکرد.

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح، انجام داده‏اند، وعده می‏دهد که آنها را قطعاً خلیفه روی زمین خواهد نمود، و دین و آیینی را که برای آنها پسندیده، پابرجا و ریشه‏دار خواهد ساخت، خوف و ترس را به امنیت و آرامش تبدیل خواهد ساخت» تبدیل شدن، ترس، اضطراب و نگرانی به آرامش و امنیت، یعنی برطرف شدن تمامی عوامل ناهنجاریها و ناامنیها و جایگزین شدن امنیت و آرامش، در همه‏ی روی زمین.

امام زین العابدین در تفسیر و تأویل آیه شریفه می‏فرماید : «این گروهی که ترس و اضطراب فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از زندگی شان،رخت بر بسته و سایه امنیت و آرامش، پرو بالش را بر سر آنها می‏گستراند» به خدا سوگند، همان پیروان ماهستند که خداوند به وسیله مردی از خاندان ما، این امر را تحقق می‏بخشد، و او مهدی(عج) این امت است» امام صادق(ع) هم می‏فرماید: «این آیه، درشأن قایم آل محمد(عج) و اصحاب او نازل شده است»

ایجاد و استقرار امنیت کامل جهانی، در آن عصر و زمان روءیایی، با رعایت اصول و ضوابط اسلامی و انسانی، امری طبیعی خواهد بود، چراکه عوامل ترس و ناامنی محو و نابود خواهدشد، و تمام آفت ها که به نحوی آرامش زندگی را برهم می‏زند . از بین رفته و همگان در اوج رفاه. آسایش و فراوانی نعمت، روزگار خود را سپری خواهند کرد.

با توسعه‏ی علم و دانش و تعلیم و تربیت سالم اسلامی در عصر ظهور، جهل، نادانی و خرافات، که عامل مؤثر در بروز ناهنجاریها و ناامنی‏های اجتماعی است، از بین خواهد رفت، و در سایه‏ی رونق اقتصادی، فقر و تهیدستی که عامل دیگری در شیوع فساد، و بی‏عفتی...است، ریشه‏کن خواهد شد و انسانهای مظلوم و مستضعف، از درماندگی و گرسنگی که منجر به تجاوز و خود فروشی می‏شود، نجات پیدا خواهند کرد. و با اجرای دقیق احکام جزایی شرع و قاطعیت در برخورد با مخالفین و متخلفین، دزدان و متجاوزین به جان، مال، ناموس و حقوق مادی و معنوی مردم، به جزای اعمال ننگین خود، خواهند رسید و شرّشان از سر مردم قطع و کوتاه خواهد شد.

بالأخره در پرتو نظام عدالت گستر عصر ظهور ، بساط ظلم و بی‏عدالتی و تبعیض در تمامی چهره و ابعادش، برچیده خواهد شد و مدینه‏ی فاضله که بشر دردمند در طول تاریخ، انتظار و آرزوی آنرا در سر می‏پرورانید، به وجود خواهد آمد. مدینه‏ی

فاضله‏ای که در آن ،روابط اجتماعی انسانها، براساس قانون عدالت، برابری و احترام به حقوق و ارزشهای انسانی و آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی، پی‏ریزی شده و جریان پیدا خواهد کرد... و انسان در محیط امن و آرام، راه تقوا و عبودیت را در پیش گرفته و از وضع مطلوب به و جود آمده، کمال استفاده را در جهت کسب فضایل اخلاقی خواهد برد .

از رسول اکرم راجع به امنیت در عصر ظهور، نقل شده است که: «امت مهدی به آن حضرت پناه می‏برند چنان که زنبورهای عسل به ملکه خود پناه می‏آورند ، آن حضرت زمین را پر از عدل و داد می‏کند ، چنان که: پیش از آن پر از ستم و جور شده بود ،به گونه‏ای که مردم به فطرت اولیه خود بر می‏گردند شخص خوابیده را بیدار نمی‏کند و خون کسی ریخته نمی‏شود.»

حضرت علی(ع) نیز می‏فرماید: «... هرگاه قایم ما قیام کند، آسمان باران‏های خود را می‏بارد و درندگان با چارپایان از در آشتی وارد می‏شوند و با انسانها کاری ندارند تا جایی که زنی از عراق به شام می‏رود، بدون اینکه درنده‏ای او را نگران سازد و یا از چیزی بترسد.»

با اجرای احکام دقیق اسلامی و قاطعیّت در برخورد با انسان‏های شرور و متجاوز، امنیت کامل جاده‏ها و مسیر عبور و مرور، تأمین خواهد

شد به گونه‏ای که دو زن، شبانه از مبدأ، حرکت کرده و مسافرت خواهند کرد، و از بی‏عدالتی، ستم و ناامنی، هراسی نخواهند داشت» از امام باقر(ع) هم نقل شده است که: «به خدا سوگند، یاران مهدی(عج) آن اندازه می‏جنگند تا خداوند به یگانگی پرستیده شود و به او شک نورزند، با نابودی اشرار و متجاوزان آنچنان امنیّت ایجاد شود که پیرزن سالخورده و ناتوان، از ین سوی جهان، به آن سوی دیگر، رهسپار شود و کسی متعرض او نشود.»

هنگامی که از امام صادق (ع) شخصی سؤال می‏کند: چرا آرزوی ظهور حضرت حجت (عج) را داشته باشیم؟ امام صادق در جواب او می‏فرماید: «سبحان اللّه ! آیا دوست نداری که امام، عدالت را در جهان بگستراند و امنیت را در راه‏ها برقرار سازد و با حکم منصفانه، با ستمدیده، رفتار نماید و به او یاری رساند». قتاده می‏گوید: حضرت مهدی بهترین انسانها است... در زمان او زمین از امنیتی برخوردار می‏گردد که زنی به همراه پنج زن دیگر، بدون همراه داشتن مردی به حج می‏روند و از چیزی ترس ندارند.

علی ابن عقبه ازپدرش نقل می‏کند که حضرت مهدی(عج) به عدالت حکم می‏کند

ستم در حکومت او برچیده می‏شود و به سبب وجود آن حضرت راه ها و جاده‏ها امن می‏گردد.

در عصر ظهور عناصر فاسد، گروه‏های راهزن و متجاوزی که امنیت و آرامش جامعه را مختل ساخته و جوّ رعب، وحشت، اضطراب و نگرانی را به وجود می‏آورند، امکان تشکیل و تشکّل پیدا نخواهند کرد، چرا که دست قدرتمند و دقیق عدالت، آنان را در نطفه، خفه خواهد کرد و در همان مراحل اولیه و نخستین،به کیفر شایسته‏ای خواهد رساند به گونه‏ای که اگر حق کسی در زیر دندان دیگری باشد، حضرت مهدی(عج) آن را باز می‏ستاند و به صاحبش باز می‏گرداند.

علاوه برآن جامعه‏ی بشری نیز با توجه به رشد فکری و تربیتی به مراحل از کمال و علو نفس و شرافت انسانی، خواهند رسید، که خویشتن رافراتر و بزرگوارترازآن بداند که دست به ظلم، ستم، تجاوز و بی‏عفتی زده، آسایش وامنیت خود و هم نوعان خویش را مختل سازد.

امنیت در این سطح که فردی بدون ترس و وحشت، از شهری به شهر دیگر رفته و زنان بدون همراه داشتن مردی با خیا ل آسوده و آرام مسافرت کنند، و حتی جواهرات شان، نمایان باشد و احساس ناامنی و اضطراب نداشته با شند،در دنیای

متمدن امروزی به یک روءیایی تعبیر نا شدنی شباهت دارد ولی در عصر ظهور حضرت حجت (عج)این روءیاها، تعبیر خواهد شد و مصداق عینی پیدا خواهدکرد.

آری حضرت مهدی(عج) که وارث همه پیامبران و اوصیای الهی و آخرین وصی حق در زمین و منجی عالم بشریت در فرجام تاریخ است، با أذن و اراده خدای متعال،آرزوهای برآورده نشده همه پیامبران و اوصیای الهی را برآورده خواهدکرد . شمشیر انتقام حق و عدالت، از آستین آن منتقم آل محمد (عج)و یاران پاکباخته اش بیرون شده چون صاعقه مرگبار، بر فرق درندگان وحشی که لباس و جامه انسانیت، بر قامت ننگین خود پوشانیده اند ولی جز فتنه، فساد و بی دادگری، کار دیگری نداشته اند، فرود خواهدآمد، و بساط ظلم، ستمگری، فساد و عیاشی آنان را برچیده و نظام مبتنی بر ارز شهای الهی و انسانی را مستقر خواهد کرد و انسانهای دردمند ، رنجیده و مستضعف را از فقر، فلاکت و سلطه‏ی استثمار، نجات خواهدداد.

حضرت حجت(عج) با استقرار نظام عدالت گستر و ارزشمدار عصر ظهور، تمام وعده های داده شده در قرآن و احادیث را محقق خواهد کرد، دین خدا را بر کل جهان عرضه خواهد داشت زمام امور را به دست انسان های مظلوم و ستمدیده، خواهد سپرد و به انسانهای مؤمن و متقی،عزت خواهد داد، حزب الله، را به پیروزی خواهد رساند، اضطراب و نگرانی ر ا از تمام زوایای زندگی از بین خواهد برد امنیت، آرامش کامل را به وجود خواهد آورد و بدینسان شب سرد، تاریک و ظلمانی انسانهای مظلوم را به پایان خواهد رساند وانتهای فصل سرما و یخبندان اخلاق و ارزشهای انسانی را اعلام خواهدکرد.

به امید روزی که با اجرای قوانین، احکام و دستورات اسلام راستین، در پهن دشت هستی، ظلم، تجاوز، سرقت، اختلاس و ناامنی ها و نا هنجاری ها از کل جهان ، رخت بر بندد و خورشید عدالت، برابری، امنیت، آزادی، سعادت و خوش بختی، از ورای جبال و حجاب های خفقان استعمار، استثمار، بی عدالتی و نامردی، سر برآورده و بر صفحه زندگی تاریک و آشفته انسان بتابد، و چشمه ساران فضیلت، انسانیت و نیک بختی از هر سو، به جوش آمده و بر پهنه ی کویر زندگی، جاری شود گلهای اخلاق و آزادی از هر سو جوانه زده و گل بوته های امید، صلح، آرامش و امنیت ، زینت بخش آغوش گرم انسانها و اجتماعات بشری شود.
 منبع تبیان زنجان

/ 1 نظر / 5 بازدید
سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

وبلاگ نویس محترم با سلام به اطلاع میرساند سومین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از تاریخ 88/7/8 الی 88/7/18 در مصلای امام خمینی از ساعت 10 صبح تا 20 برگزار می گردد. لذا از شما دوست عزیز دعوت می شود از بخش های مختلف نمایشگاه به ویژه سالن پایگاههای اینترنتی و وبلاگ ها بازدید نمایید. سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال