# ره_یافتگان

یوسف اسلام

یوسف اسلام چگونه مسلمان شد                                                                      تابستان 1975 صحنه وحشتناکی بود... استیون جورجیوی 18 ساله در حال شنا در دریاست. ناگهان جریان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید